1.Všobecné ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Mlsny Filip s.r.o., se sídlem Radešín 1, PSČ 400 02, IČ: 06329772, zapsané v obchodním rejstříku ve složce  C 40087 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2.Záruční podmínky

Tyto Záruční podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Mlsny Filip s.r.o. a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u firmy Mlsny Filip s.r.o. je přikládána faktura. Datum spotřeby pro daný produkt je uvedena na každé etiketě. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami firmy Mlsny Filip s.r.o.. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

3.Kupující
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a o zjištěných závadách do 2 dnů informovat prodávajícího mailem s doložením fotodokumentace poškozeného produktu. Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme. Kupující toto oznámí prodávajícímu a prodávající je povinen dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

4. Místo a způsob uplatnění záruky
Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být v obalu, který zamezí poškození výrobku při přepravě a v úplném stavu. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel - faktura, záruční list a jiné. Prodávající se zavazuje informovat mailem nebo telefonicky zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Zánik nároku na uplatnění záruky vzniká - ztrátou faktury nebo Záručního listu, vypršením záruční doby, mechanickým poškozením zboží tj. bylo-li zboží poškozeno nesprávným užíváním a nesprávným ošetřováním výrobku, bylo-li zboží poškozeno používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, stanovenému pro daný výrobek, zboží bylo poškozeno živly.

5. Závěrečná ustanovení
Při nesplnění Záručních podmínek nebude možné uznat reklamaci na výrobek. Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Firma Mlsny Filip s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto Záručních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto Záruční podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2017.

6. Záruka vrácení peněz
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně a to do 14 dnů od obdržení vráceného zboží zpět zaslány peníze bankovním převodem. Pokud hodláte takto učinit, prosím pošlete nám informační mail, že vracíte zboží. Podmínkou vrácení peněz je: Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazníkovi jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata. Zboží zašlete na adresu: Mlsny Filip s.r.o., Radešín 1, Chuderov, PSČ 400 02. Nákup prostřednictvím našeho e-obchodu lze uskutečnit pouze na území České Republiky a Slovenska. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s dodacím listem, který je uložen uvnitř společně se zbožím.

7. Metody plateb
Dobírka - Objednané zboží Vám zašleme poštou či spediční společností PPL a při převzetí toto zboží uhradíte dopravci.

8. Ochrana osobních údajů:
Užíváním služeb Mlsny Filip s.r.o. souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro evidenci zákazníků. Na ochranu Vašich osobních údajů je kladen nejvyšší důraz, společnost a provozovatel tohoto e-shopu Mlsny Filip s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě a budou použity pouze pro vnitřní potřebu. Výjimku může tvořit jen spediční firma, které budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, č.p, telefon, e-mail). Další vyjímkou je použití Vašich údajů pro zasílání informačních emailů k novinkám společnosti Mlsny Filip s.r.o.