1.Všobecné ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DY servis s.r.o. se sídlem Žandov 66, 40339 Chlumec, IČ: 28738489 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2.Záruční podmínky

Tyto Záruční podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy DY servis s.r.o. se sídlem Žandov 66, 40339 Chlumec, IČ: 28738489 a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době. Datum spotřeby pro daný produkt je uvedena na každé etiketě. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami firmy DY servis s.r.o. se sídlem Žandov 66, 40339 Chlumec, IČ: 28738489.  Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

3.Kupující
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a o zjištěných závadách do 2 dnů informovat prodávajícího mailem s doložením fotodokumentace poškozeného produktu. Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme. Kupující toto oznámí prodávajícímu a prodávající je povinen dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

4. Místo a způsob uplatnění záruky
Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být v obalu, který zamezí poškození výrobku při přepravě a v úplném stavu. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel - faktura, záruční list a jiné. Prodávající se zavazuje informovat mailem nebo telefonicky zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Zánik nároku na uplatnění záruky vzniká - ztrátou faktury nebo Záručního listu, vypršením záruční doby, mechanickým poškozením zboží tj. bylo-li zboží poškozeno nesprávným užíváním a nesprávným ošetřováním výrobku, bylo-li zboží poškozeno používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, stanovenému pro daný výrobek, zboží bylo poškozeno živly.

5. Závěrečná ustanovení
Při nesplnění Záručních podmínek nebude možné uznat reklamaci na výrobek. Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Firma Mlsny Filip s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto Záručních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto Záruční podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2017.

6. Záruka vrácení peněz
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně a to do 14 dnů od obdržení vráceného zboží zpět zaslány peníze bankovním převodem. Pokud hodláte takto učinit, prosím pošlete nám informační mail, že vracíte zboží. Podmínkou vrácení peněz je: Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazníkovi jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata. Zboží zašlete na adresu: DY servis s.r.o. se sídlem Žandov 66, 40339 Chlumec. Nákup prostřednictvím našeho e-obchodu lze uskutečnit pouze na území České Republiky a Slovenska. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s dodacím listem, který je uložen uvnitř společně se zbožím.

7. Metody plateb
Dobírka - Objednané zboží Vám zašleme poštou či spediční společností a při převzetí toto zboží uhradíte dopravci.

8. Ochrana osobních údajů:
Užíváním služeb DY servis s.r.o. souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro evidenci zákazníků. Na ochranu Vašich osobních údajů je kladen nejvyšší důraz, společnost a provozovatel tohoto e-shopu DY servis s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě a budou použity pouze pro vnitřní potřebu. Výjimku může tvořit jen spediční firma, které budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, č.p, telefon, e-mail). Další vyjímkou je použití Vašich údajů pro zasílání informačních emailů k novinkám značky Mlsny Filip.